× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

GZLA w Katowicach Fundacji Unia Bracka

Pracownia hydroterapii - Przychodnia przy KWK "Wujek"

Informacje o komórce

Przychodnia podstawowej opieki zdrowotnej

Dział (pracownia) hydroterapii

Funkcja ochrony zdrowia:

  • Rehabilitacja ambulatoryjna

Zakres świadczonych usług:

  • Rehabilitacja medyczna


Adres

32-6087669
W. Pola 65
40-596 Katowice

Opinie

Oceń klinikę i uzasadnij komentarzem

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1